Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Šeimos centrų veikla

Vyskupijos, dekamantų ir parapijų šeimų centrai dirba 5 srityse.

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

 • Sužadėtiniai užsiregistruoja parapijoje ir šeimos centre ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius. Santuokos sakramentui ruošiamasi pagal programą „Dviem yra geriau negu veinam... jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9-10). 
 • Programą sudaro 8 susitikimų ciklas 16 val. trukmės. Susitikimai vyksta dekanatiniuose arba parapijiniuose šeimos centruose
 • Išklausytų kursų pažymėjimas galioja 1 metus, jei sužadėtiniai išsiskiria ir planuos naują santuoką su kitu asmeniu, kursuose reikės dalyvauti iš naujo.
 • Užsienyje gyvenančios poros Santuokos sakramentui rengiasi vietos parapijoje, kurioje gyvena ilgau nei 3 mėnesiai. Santuokos sakramento šventimą Lietuvoje derina su parapijos klebonu per Telšių vyskupijos kuriją pagal numatytus bažnytinės teisės reikalavimus.

Jaunimo rengimas šeimai

 • Paskaitos, diskusijos mokyklose, jaunimo organizacijose

Šeimos palydėjimas

 • Tėvystės įgūdžių programos (kaip būti gerais tėvais)
 • Sutuoktinių bendravimo įgūdžių stiprinimo programos, rekolekcijos
 • Šv. Mišios ir susitikimai šeimoms parapijose vieną kartą per mėnesį
 • Šventės šeimoms dekanate, vyskupijoje vieną kartą metuose

Išsiskyrusiųjų, sužeistų šeimų sielovada

 • konsultavimas pagal programą "Pora porai"
 • individualus konsultavimas
 • savipagalbos grupės (išsiskyrusiųjų, alkoholizmo ar kitų priklausomybių pažeistiems žmonėms)

Visuomenės švietimas 

Renginiai visuomenei, konferencijos, akcijos už žmogaus gyvybės orumo išsaugojimą nuo pat prasidėjimo momento iki natūralios mirties. 

aukštyn