Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kasmėnesiniai atlaidai

Žemaičių Kalvarijoje visuotinius atlaidus galima gauti ne tik per Didžiuosius atlaidus liepos 2–12 d., bet išpildžius nustatytas sąlygas kiekvieno mėnesio 2 d. , kai švenčiami kasmėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. 

Kiekviena mėnesio 2 d. yra skiriama vienam iš Telšių vyskupijos dekanatų.

2019 metų mažųjų atlaidų grafikas

Sausio 2 d. (trečiadienis) – Akmenės dekanatas.

Vasario 2 d. (šeštadienis) – Mažeikių dekanatas.

Kovo 2 d. (šeštadienis) – Telšių dekanatas.

Balandžio 2 d., (antradienis) – Tauragės dekanatas

Gegužės 2 d. (ketvirtadienis) – Gargždų dekanatas.

Birželio 2 d. (sekmadienis) – Klaipėdos dekanatas.

Liepos 2–12 dienomis Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai (programa bus paskelbta vėliau).

Rugpjūčio 2 d. (penktadienis) – Šilutės dekanatas.

Rugsėjo 2 d. (pirmadienis) – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kunigų Seminarijos mokslo metų pradžia. Skuodo dekanatas.

Spalio 2 d. (trečiadienis) – Šilalės dekanatas.

Spalio 6 d. (sekmadienis) – Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo metinės.

Lapkričio 2 d. (šeštadienis) – Plungės dekanatas.

Gruodžio 2 d., (pirmadienis) – Palangos dekanatas.

Kasmėnesinių atlaidų pamaldų tvarka

10 val. votyvinės šv. Mišios. Po Mišių giedama Švč. Mergelės Marijos litanija ir vyksta Švč. Sakramento adoracija.

11.30 val. kalbamas Rožinis.

12 val. Sumos šv. Mišios, dalyvaujant dekanato kunigams. Po Mišių giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Dekanas privalo pasirūpinti:

  • 10 val. votyvinių šv. Mišių šventimu ir pamokslo sakymu,
  • Sumos šv. Mišių choru, bei choru, kuris giedotų po šv. Mišių einant Žemaičių Kalvarijos kalnus, kitu atveju samdo Žemaičių Kalvarijos chorą.
  • Suorganizuoja 3 kunigus, kurie einant Žemaičių Kalvarijos kalnus pasakytų pamokslus.

 

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn