Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Septinta vieta. PAS KAJAFĄ

Septintoji koplyčia: Septinta vieta. PAS KAJAFĄ ir Aštunta vieta. KALĖJIME.<. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas vyriausiąjį kunigą Kajafą vestas * ir visą naktį be miego paliktas, * plaštakomis į veidą muštas, * apspjaudytas ir visaip išniekintas, * bet meilingai į Petrą pažvelgęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Septinta vieta. PAS KAJAFĄ. Fotografija Rimvydo SprindžioMelskimės. * Tylusis Viešpatie Jėzau, * už mūsų kaltes Tu buvai pas Kajafą neteisingai liudytojų skundžiamas * ir apkaltintas; * duok, kad dėl Tavo meilės nė vieno žmogaus mes nesmerktume, * nė prieš vieną neteisingai neliudytume, * o patys visas neteisybes ir nešlovę * Tavo garbei už savo kaltes kantriai priimtume. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas!

atgal   aukštyn   tolyn