Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Dvylikta vieta. JĖZUS SUTINKA SAVO MOTINĄ

Dvylikta vieta. JĖZUS SUTINKA SAVO MOTINĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * savo Motiną sutikęs, * didžio liūdesio ir skausmo prislėgtas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kančios kelyje sutikęs savo liūdinčią Motiną, * dėl šio graudaus susitikimo, * sužeidusio vienas kito skausmu jūsų mylinčias širdis, * išmokyk mus ištikimai mylėti Tave * ir Tavo Švenčiausiąją Motiną, * kad mes niekuomet neliūdintume jūsų * ir, nekaltai gyvendami čia, žemėje, * pasiruoštume amžinai džiaugtis su jumis danguje, * kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – DIDI GLOBĖJA.)

Dvylikta vieta. JĖZUS SUTINKA SAVO MOTINĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio KAI VIEŠPATS JĖZUS į Golgotą ėjo, * kelios garbingos moterys lydėjo. * Širdys gailingos troško gi padėti * Jėzui kentėti.

2 Šluostė Jam veidą, kruviną, dulkėtą, * ir štai išvydo daiktą neregėtą: * atvaizdas Jėzaus skepetoje liko * ir neišnyko.

3 Garbę Tau giedam, Amžinasis Žodi, * už tą stebuklą, kurį mums parodei. * Šlovę mes giedam Tau, šventa Trejybe, * Dieve galybių!

atgal   aukštyn   tolyn