Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Atsivėrė Dievo Malonių šaltinis
Paskelbta: 2023-07-02 11:21:24

Šiandien, liepos 1 d., Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 dienos.

Tradiciškai 14 val. Panų kalne rinkosi Marijos legiono nariai iš visos Telšių vyskupijos, kur Šv. Mišias aukojo Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Tomas Žlibinas ir Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Virginijus Palionis.

Po to Marijos legiono nariai prisijungė prie kitų maldininkų, kurie gausiai sugužėjo į Žemaičių Kalvarijos Baziliką 19 val. iškilmingoms Šv. Mišioms su mišparais ir Eucharistine procesija. Jas aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebruojant Žemaičių Kalvarijos koleginės kapitulos kanauninkams ir kitiems kunigams.

Homilijoje ganytojas išryškino patį svarbiausią šių atlaidų tikslą – geriau pažinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir gyventi pagal Jo Evangeliją, kas reiškia neprisirišimą prie jokio kūrinio, prie jokio asmens, bet Jėzaus pastatymą į savo gyvenimo centrą, tarytum ašį, aplink kurią sukasi visas mūsų gyvenimas. Tai taip pat reiškia neišvengiamybę imti savo kryžių ir jį nešti, kadangi tik per kryžių gimsta prisikėlimas. Vyskupas citavo Petrą Klaveri, teigiantį, jog būdama toli nuo kryžiaus Bažnyčia miršta. Ir atvirkščiai: kasdien imdami savo gyvenimo kryžius, nešdami juos kartu su Viešpačiu, atrandame gyvenimo džiaugsmą.

Tad visi, kurių širdyse kirba noras geriau pažinti savo Išganytoją arba siekiate tokį norą sužadinti, esate laukiami čia, Žemaičių Kalvarijoje, praktinėse Jėzaus kryžiaus nešimo pamokose ateinančias 12 dienų.

Tegul gerasis Dievas, užtariant Švč. Mergelei Marijai, apipila kiekvieną geros valios maldininką Malonių liūtimi!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn