Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telųšių vyskupijos Šeimos centrų savanorių vasaros stovyklos akimirkos
Paskelbta: 2016-08-15 18:55:30

 Rugpjūčio 5-7 dienomis jau penktą kartą rinkosi Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir savanorių šeimos į stovyklą „Aš laimingas....“. Visi laukiame šio susitikimo, nes tai yra nuostabus laikas kartu su šeima, su bendraminčiais. Penktadienį rinkomės į Žemaičių Kalvarijos Baziliką šv. Mišių metu dėkoti Dievui už praėjusius metus, po to Telšių vyskupijos šeimos centro direktorių kan. Jono Ačo ir kun. Andriaus Vaitkevičiaus buvome pakviesti agapei. Net devyniasdešimt stovyklautojų pabiro po teritoriją Jurčių sodyboje prie Ilgio ežero, kurioje galima suptis, sportuoti ar aktyviai leisti laiką, galima plaukioti po ežerą valtimi ar vandens dviračiu, galima kaitintis pirtyje, ar gurkšnoti kavą/arbatą medžių paunksmėje. 

Vakare dalyvavome Tomo Vilucko mokymuose „Skaityti laiko ženklus”, vėliau susitikome susipažinimo vakare, kur atskirų šeimos centrų atstovai skaitė eiles, kvietė dainai, žaidimui ar šokiui...

Naują dieną pradėjome mankšta ir ryto malda, kartu giedojome su vaikų šlovinimo grupele giesmes ir dėkojome Dievui už nuostabų laiką. Po pusryčių šeimoje rinkomės į Klaipėdos dekanato šeimos centro direktoriaus kun. Andriaus Vaitkevičiaus mokymus „Amoris Laetitia“ (meilės džiaugsmas) Popiežiaus Pranciškaus paraginimas eiti link pilnavertės meilės”, popietėje dalyvavome sužadėtinių vedėjų pasidalijimuose ,,Palaimingiau duoti nei imti” papildoma medžiaga ir gerąja patirtimi vedant sužadėtinių kursus.

Jau trečius metus laikomės tradicijos šv. Mišių važiuoti į aplinkines parapijų bažnytėles, šiemet meldėmės Barstyčių šv. Simono Judo bažnyčioje ir Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiose.

Išsiskirdami vieni kitiems sakėme: „Iki susitikimo 2017 metų stovykloje!“

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

aukštyn