Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

JUBILIEJINIŲ GAILESTINGUMO DURŲ ATVĖRIMAS TELŠIŲ VYSKUPIJOJE
Paskelbta: 2015-12-01 09:27:05

 Mieli ir Brangūs tikėjimo Bendrakeleiviai,

Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Jubiliejinės Gailestingumo durys Telšių vyskupijos Šventovėse Katedroje bus atvertos š. m. gruodžio 13 dieną.

Telšiuose 8 val. ryte visi tikintieji kviečiami rinktis ir burtis prie Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (dar kitaip – Mažosios Bažnytėlės) nuo kurios, vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ, iškilmingos procesijos būdu bus keliaujama per Telšių miestą į Katedrą ir atvertos jos Jubiliejinės durys. Pro jas įėjus bus galima patekti į Telšių vyskupijos Katedros kriptą ir aplankyti uolaus Dievo Gailestingumo skelbėjo, Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapą ir taip patekti į pačią Katedrą. Atvėrus Gailestingumo duris Katedroje bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.

Tą pačią dieną 12 val. Gailestingumo durys bus atvertos ir į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, ir į Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčią.

Kviečiame tikinčiuosius kuo gausiau dalyvauti Gailestingumo durų atvėrimo iškilmėse Telšių vyskupijos jubiliejinių metų šventovėse ir jas uoliai lankyti per visus 2016 - uosius Gailestingumo metus.

 

                              Telšių vyskupijos informacija

aukštyn