Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Vasaros stovykla šeimos centrų vadovams bei savanoriams: ,,Apie laivą J.K., kuriuo keliauja mano šeima“
Paskelbta: 2012-08-14 16:14:52

 

,, Apie laivą J.K., kuriuo keliauja mano šeima“

 

Telšių vyskupijos šeimos centruose savanoriauja net 113 savanorių. Jie ištisus metus ruošia sužadėtinius santuokos Sakramentui pagal programą ,,Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti ( Koh 4, 9-10)“. Telšių vyskupijos šeimos centro vadovai, remiami Vokietijos katalikų akcijos rytų šalims RENOVABIS, kaip padėką už darbą, rugpjūčio 3-5 d. suorganizavo Telšių vyskupijos sužadėtinių rengėjų savanorių šeimoms stovyklą ,, Apie laivą J.K., kuriuo keliauja mano šeima“ Jučių sodyboje prie Ilgio ežero.

Pirmą dieną visi rinkosi į Žemaičių Kalvariją, kur Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišias aukojo vyskupas J. Boruta SJ. Po šv. Mišių visi susitiko agapėje. Atvykimas į stovyklą sukėlė nemažą bruzdesį, nes net 107 žmonės kūrėsi nameliuose, apžiūrinėjo nuostabią sodybą ant ežero kranto, vaikai išbandė supynes. Kartu į stovyklą atvyko ir lektorė VDU dėstytoja, socialinių mokslų daktarė Nijolė Teresė Liobikienė, kuri stovyklos metu tėvams skaitė paskaitas tema ,,Tėvų ir vaikų bendravimas“. Lektorė pradžioje išklausė visų lūkesčius, ko visi tikisi iš susitikimų. Pasirodė, kad tėvams kyla daugybė klausimų bendraujant su vaikais. Kol tėveliai mokėsi būti gerais tėvais, jų vaikai žaidė įvairiausius žaidimus su savo vadovėmis. Po arbatos pertraukos dar kartelį visi buvo pakviesti į susitikimą su lektore, kur šeimos gavo užduotį: nupiešti šeimos vėliavą ar herbą, užduotį privalėjo atlikti visi šeimos nariai. Vakare stovyklautojai rinkosi į salę, kur laukė Vincento Lizdenio koncertas. Visus užbūrė nuostabūs , ramūs autoriaus atliekami kūriniai ir nuoširdūs pokalbiai. Po koncerto vyko vakaronė ,,Pasveikinkim vieni kitus ...“, kurioje netrūko linksmybių, žaidimų, dainų ir šokių.

Kitą rytą trimito garsas kvietė visus ryto maldai, į kurią, gitara pritariant kun. Tomui Žlibinui ir Aurelijai Brasaitei, įsijungė visi stovyklautojai. Po pusryčių, kol tėveliai vėl buvo susitikime su lektore, vaikai vyko į Platelių šaltojo karo muziejų. Per pietus laukė staigmena, tai lauko virtuvėje virta sriuba, kuria pasirūpino kun. Tomas Žlibinas, o po pietų desertas – vaikų džiaugsmas ledai. Pasistiprinusios šeimos rinkosi į sporto aikštyną aktyviam laikui: žaidimams, estafetėms, o svarbiausia, saldiems prizams. Po sprotinių varžybų, išsimaudę ežere, visi rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo kan. Vygintas Gudeliūnas. Vakare klausė Rasos Lapienės koncerto, kur buvo atliekamos savos kūrybos giesmės. Labai esame dėkingi vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, kan, Jonui Ačui, kan. Vyginui Gudeliūnui, kun. Vaidui Gadeikiui už vakaro vizitą į mūsų stovyklą. Šis šiltas susitikimas prie arbatos puodelio sukvietė visus stovyklautojus maloniam pokalbiui.

Sekmadienio rytas vėl pradėtas bendra malda. Po pusryčių šeimos rinkosi į apibendrinamąjį seminarą, kur buvo pristatomi šeimų sukurti herbai ar vėliavos. Visi nuoširdžiai dėkojo lektorei N. Liobikienei ir džiaugėsi proga pasitikrinti kokie esame tėvai savo vaikams. Šviečiant skaisčiai rugpjūčio saulei, sekmadienio šv. Mišias kan. V. Gudeliūnas aukojo stovyklavietės kieme. Daug gražių padėkos žodžių sulaukė kun. t. Žlibinas ir kan. V. Gudeliūnas už pamokančius pamokslus ir nuostabias giesmes, pritariant gitarai. Po pietų, apdovanoti ledais ir šokoladiniais sūreliais, visi pasklido po teritoriją, kas suposi supynėse, šokinėjo ant batuto, kas irstėsi su valtimi ar mynė vandens dviratį. Kiti išbandė savo jėgas prie bilijardo ar teniso stalo. Nemažas būrys rinkosi į sporto aikštyną.

Išsiskiriant daug padėkos žodžių sulaukė TVŠC direktorius kan. J. Ačas su savo komanda:

 kun. T. Žlibinu, L. Vaičekauskiene, A. Mizgiriene, A. Gliožiene, S. Šopaga.

,,Kažko pabaiga yra kažko naujo pradžia...“, tad sakome iki gražių susitikimų kitą kartą.

 

Loreta Vaičekauskienė

 

Keletas akimirkų iš vasaros stovyklos

 

 
aukštyn