Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Telšių vyskupijos parapijų chorai šventė Šv. Cecilijos – chorų globėjos – dieną
Paskelbta: 2010-11-12 20:08:25

Jau tapo tradicija, kad chorų ir vargonininkų globėjos šv. Cecilijos dieną Telšių vyskupijos parapijų chorai renkasi Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Lapkričio 21 d. net 10 bažnytinių chorų susirinko ir šiemet. 16 val. Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupijos šv. Cecilijos draugijos pirmininkas Akmenės dekanato dekanas kan. Egidijus Zulcas, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas. Šv. Mišių metu, kuriose giedojo galingas jungtinis choras, buvo meldžiamasi už gyvus mirusius vargonininkus bei choristus.

Sakydamas pamokslą kan. E. Zulcas išryškino giedojimo svarbą liturgijos šventime ir pabrėžė koks svarbus vaidmuo yra vargonininkų, choristų, nes jie savo giesme padeda žmonėms melstis bažnyčiose. Kvietė vertinti klausos ir balso dovanas, išnaudoti jas Dievui pagarbinti ir patiems augti dvasia bei tikėjimu, kad parapijose chorai taptų tikėjimo dvasios sklaidos aktyvūs dalyviai ir trokštantys kitiems padėti surasti tikėjimą, gyvenimą Bažnyčioje ir Dievo veikimą kiekvieno žmogaus kelyje.

Giedant jungtiniam chorui per šv. Mišias dirigavo atskirų chorų vadovai – vargonininkai, vargonais grojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė. Šiais metais į šv. Cecilijos šventę atvyko šių parapijų chorai su savo vadovais: Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Vitalijus Lizdenis; Akmenės šv. Onos parapijos choras vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė, koncertmeisterė Jelena Pakatilytė; Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choras, vadovė Virginija Letukienė, akomponatorė Lolita Saparienė; Tauragės Švč. Trejybės parapijos choras, vadovas Saulius Bernotas; Kivylių Švč. M. Marijos Dangum ėmimo parapijos (Akmenės r.) choras, vadovė Ona Lechavičiutė; Telšių Švč. M. Marijos Dangum ėmimo parapijos (Mažosios) choras, vadovė Elena Žirgulienė; Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos choras, vadovas Vytautas Poškus; Skuodo Švč. Trejybės parapijos choras, vadovas Bronislovas Anužis; Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Tomas Ambrozaitis; Žemaičių Kalvarijos Bazilikos choras, vadovė Kristina Kondratavičienė.

Po šv. Mišių kiekvienas atvykęs choras Bazilikoje pagiedojo paruoštų giesmių, chorų pasirodymo programą vedė kan. A. Sabaliauskas. Po chorų pasirodymo buvo sugiedota baigiamoji bendroji giesmė „Marija, Marija...“, sveikinimo ir padėkos žodį susirinkusiesiems tarė ir atminimo dovanėles įteikė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas.

Buvo padaryta bendra chorų nuotrauka, o gražus šventinis vakaras tęsėsi nuotaikingoje šventinėje agapėje, kuri vyko Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose. Visi šventė s dalyviai agapės metu nutarė, kad tokios šventės labai reikalingos, tad buvo nuspręsta ir kitais metais tęsti gražią ir prasmingą tradiciją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn