Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kas yra paslėpta nuo išmintingųjų ir gudriųjų?
Paskelbta: 2023-07-09 20:50:40
 

Atsakymo į šį evangelinį Kristaus klausimą ieškojo šiandien, liepos 9 dieną, sekmadienį, tikėjimo ir maldos žmonių sostinę – Žemaičių Kalvariją – savo apsilankymu pagerbęs Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič. Kartu su juo pagrindines Šv. Mišias aukojo ir Kryžiaus Kelio Kalnų procesijoje dalyvavo nunciatūros sekretorius kun. dr. Da Woon Cheong, asmeninis nuncijaus sekretorius, Telšių vyskupijoje inkardinuotas kunigas Donatas Liutika bei Klaipėdos dekanato kunigai, vadovaujami dekano kunigo Rolando Karpavičiaus.

Ši diena, populiariai dar vadinama Didžiąja Kalvarija, ne veltui buvo paskirta maldai už šeimas ir besiruošiančius Santuokos sakramentui. Tiek miestelį, tiek Baziliką it pavasarinis potvynis po šaltos žiemos užtvindė šeimos su įvairaus amžiaus vaikais, degančiais troškimu pamatyti Jėzų ir būti užkloti jo Motinos Marijos globa. Piligrimų minioje buvo galima pastebėti ir Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų su ponia, rodžiusius gražų tikėjimo pavyzdį. Netilpusieji šventoriuje rinkosi anapus televizijos ekranų savo namuose, kadangi šiandien Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Lietuvos radijas ir televizija.

Tuos, kurie Žemaičių Kalvarijos atlaiduose dalyvauja kasdien, sunku kažkuo nustebinti, tačiau Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos chorui, jam pritarusiai instrumentinei grupei ir choro vadovui Mindaugui Gudžiūnui pavyko tai padaryti. Pagrindinių Šv. Mišių metu minėto choro atliekami Dievo garbei skirti kūriniai drebino ne vien Bazilikos skliautus ir televizorių garsiakalbius, bet dar labiau – maldininkų širdis, idant jos taptų imlios priimti Viešpaties Malones.

„Žmonės, kurie šiandien galvoja, jog yra protingi ir išmintingi, stengiasi pagerinti savo gyvenimą ir padidinti savo valdžią kitiems, tačiau tai daro atmesdami Dievą ir bet kokią užuominą apie Amžinybę“, – homilijos metu kalbėjo Apaštalinis Nuncijus. Jo teigimu, šio modernaus pasaulio išmintingieji ir gudrieji siekia platinti naujas technologijas ir ideologijas, priešingas krikščioniškajam tikėjimui, kad galėtų padidinti komforto lygį bei suteikti žmonėms daugiau gyvenimiškų malonumų, moko egoistiško mėgavimosi ir vartotojiškumo. Tokiems žmonėms pagrindas esąs reliatyvizmas ir malonumo paieška, o žmogaus teisės – aukščiau už dieviškąjį įstatymą. „Tačiau kaip galime manyti, jog žmonija bus laimingesnė, turėdama įstatymus, leidžiančius abortą, eutanaziją ir greitas skyrybas? Ar būsime laimingesni, jaunimui siųsdami žinią, jog malonumai ir linksmybės yra taip svarbu, ir matydami rezultatą – kad mūsų visuomenė kupina arogantiškų žmonių? – klausimais į klausytojų sąmonę beldėsi arkivyskupas. – Tas, kuris yra išpuikęs, kuris galvoja, jog yra visko pilnas, nepajėgia pasiekti tikrosios Dievo išminties apie Jo jungą ir kryžių, vedančių mus į gyvenimą, pilną prasmės.“

Pamokslininkas pabrėžė, jog mažutėliai, tie paskutiniai eilėje, yra Dievo mylimiausi, nes pats Jėzus, atėjęs į Žemę kaip neturtingųjų sūnus, gimęs tvartelyje, neturėjęs savo rankose jokios žemiškos valdžios ir baigęs žemiškąjį gyvenimą ant kryžiaus, yra pirmas iš mažiausiųjų. Šie mažutėliai esą žino, kad jungas biblinėje kalboje reiškia įstatymą, Dievo meilės įsakymą, kurio laikantis ir randama tikroji ramybė. „Šiandien mums visiems, kurie jaučiamės esą labai protingi, prasideda širdies pamokos, nes visuomet rizikuojame tapti taisyklių besilaikančiais funkcionieriais ir analfabetais širdyje“, – įspėjo ganytojas, primindamas piligrimams, jog kiekvienas kryžiaus kelias – tai pamoka Jėzaus meilės mokykloje, vedanti Prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo link.

Aukščiau minėtas Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus pastebėjo, kad pasaulyje yra trys dalykai, kurie negrįžta: pasakytas žodis, laikas ir galimybė.

Vadinasi, liko tik trys galimybės surasti tai, kas paslėpta nuo išmintingųjų ir gudriųjų – rytoj, poryt ir trečiadienį – atvykti į Žemaičių Kalvariją ir pasakyti Dievui nuolankios maldos žodį, apeinant Kryžiaus Kelio Kalnus.

Laikas jau tiksi.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Monikos Preibytės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn