Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Vietoje kareiviškų batų – sandalai
Paskelbta: 2023-07-05 18:48:53
 

Trečiadienį, liepos 5 d., Žemaičių Kalvarijoje aidėjo sunkūs kareiviški žingsniai, miestelis ir Kryžiaus Kelio Kalnų procesija buvo nuspalvinti karių uniformų spalvomis. Meldėmės už valstybės gynyboje tarnaujančius žmones, minėdami Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos dieną. Tikintiesiems patarnavo Tauragės dekanato dekanas, bažnytinės teisės daktaras, kunigas Marius Venskus ir kiti šio dekanato kunigai.

Pagrindinių Šv. Mišių celebracijai vadovavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kartu koncelebravo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionai, jų padėjėjai bei dvasininkai ir iš Žemaitijos, ir iš Lietuvos. Vienas tokių – į piligriminę kelionę kartu su didžiuliu būriu savo parapijos ganomųjų išsiruošęs Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas kunigas Ričardas Doveika.

Šv. Mišių liturgiją kilnino susirinkusiuosius maloniai stebinęs Nemakščių Švč. Trejybės parapijos vyrų choras ir jo vadovas Remigijus Laugalis bei skardus karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas Egidijaus Mikniaus.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius sveikino grupę garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narį Romualdą Vaitkų, Tauragės rajono savivaldybės vicemerę Andželą Jakienę, Tauragės miesto seniūną Žilviną Majų, Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadą jūrų kapitoną Giedrių Premenecką, pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadą atstovaujantį pulkininką leitenantą Vilių Zagurskį, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadą pulkininką leitenantą Ramūną Jankauską, Šaulių sąjungos vadą pulkininką leitenantą Liną Idzelį, Karo policijos Klaipėdos įgulos vadą Juozą Derkintį.

Arkivyskupas Gintaras homilijoje kalbėjo apie žmogaus gyvenimo ir pašaukimo kelionę, avint Abraomo sandalus. Anot ganytojo, Abraomą Dievas pašaukė palikti savo žemę ir pažadėjo iš jo padaryti skaitlingą tautą, bet nieko daugiau. Abraomas nežinojo, nei kur yra siunčiamas, nei kaip ta kelionė vyks – viskas tvyrojo nežinioje. Karys, kuris yra siunčiamas į misiją, esą taip pat nežino jos baigties, nes karas sukelia ir kančią, ir nežinią tiek puolantiesiems, tiek besiginantiesiems, tiek karo zonoje gyvenantiesiems. Tokiais atvejais žmogui tampa be galo sunku suvokti Dievo planą, todėl, remdamasis dienos Šv. Rašto ištraukomis, arkivyskupas pabrėžė, kad Dievui pirmiausia rūpi ne laikini turtai, ne žmogaus laikina gerovė, bet jo sielos išganymas. „Šiandien eidami kalnus, mes einame, kad galėtume apmąstyti Kristaus kančios kelią. Kristus tobulai parodo mums, kaip reikia pasitikėti Dievu, nes jis pats pasitiki Tėvu per visas kančias iki kryžiaus mirties“, – kalbėjo kariuomenės apaštalinis administratorius, pridūręs, kad ir mums pirmiausia turi rūpėti žmonių sielų išganymas, jeigu norime su Dievu turėti autentišką santykį, padedantį ištverti didžiausius išbandymus ir kančias, su kuriais susiduriame savo gyvenimų fronto linijoje.

Karaliene taikos, neapleisk mūsų!

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Monikos Preibytės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn