Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kvietė užsikrėsti virusu
Paskelbta: 2023-07-02 22:13:11
 

 Liepos 2 dieną itin gausus maldininkų būrys užplūdo Žemaičių Kalvarijos šventovę. Iškilmingomis išvakarių Šv. Mišiomis prasidėję Didieji atlaidai įgavo pagreitį ir net iš to didelio džiaugsmo pravirkęs dangus nepajėgė užgesinti maldingos piligrimų nuotaikos.

Šiandien visų susirinkusiųjų akys krypo į skaisčiai raudona spalva švytinčius visos Telšių vyskupijos Caritas koordinatorius ir savanorius, kuriems vadovauja Jūratė Damanskienė, atliepiančius į teminį dienos pavadinimą „Žmonių brolybės diena“. Buvo meldžiamasi už socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius.
Sumos Šv. Mišioms vadovavo ir kalnų procesijoje Kryžiaus relikviją nešė Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, kuriam tai buvo pirmieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai tapus vyskupu.

Mišių įžangoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikino skaitlingai susirinkusius piligrimus iš Plungės dekanato, kuriuos atlydėjo minėto dekanato kunigai su dekanu kun. Vytautu Gedvainiu priešakyje. Jis atvyko kartu su Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Sumos choro nariais bei jų vadove Irena Bakanauskiene. Šis choras Šv. Mišių bei Kryžiaus kelio procesijos metu virpino klausytojų širdis darniu giedojimu. Taip pat savo apsilankymu atlaidus papuošė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Rietavo savivaldybės vicemerė Kristina Krasauskienė, Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas, Plungės r. savivaldybės vicemeras Žydrūnas Purauskas, Plungės r. savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis, kiti Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių skyrių vedėjai ir darbuotojai, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Lietuvos skautijos Plungės Gondingos tunto skautai.

Pamokslo metu svečias vyskupas iš Kauno atkreipė klausytojų dėmesį į dienos Evangelijos ištrauką, kurią perskaičius tarytum norisi Jėzui prieštarauti, nes jis kalba kad tas, kuris myli savo tėvą, motiną ar brolį labiau už Jį, nėra Jo vertas. Vyskupas S. Bužauskas pabrėžė, jog čia Jėzus kalba apie teisingą meilės supratimą ir kėlė klausimą, ar mes teisingai mylime savo šeimą? Juk mylėti – tai skirti laiko, įsipareigoti, rūpintis, tarnauti, būti ištikimu, tačiau visuomet iškyla pagunda – diktuoti savo valią, savintis, reguliuoti savo artimųjų, ypač vaikų, gyvenimo istoriją. Ganytojas pateikė du realius pavyzdžius apie vyrus, kuriems tėvai sugadino gyvenimą: vienam neleido tapti kunigu, kitam – vesti mylimo žmogaus. Vyskupas kvietė mylėti išmintingai, taip, kaip myli Dievas, duodantis žmogui laisvą valią be jokių sąlygų ir... leidžiantis klysti. Mes esą negalime gyventi už kitą, galime tik jam patarti, už jį melstis, kaip tai daro daugelyje parapijų esančios maldos grupelės „Motinos maldoje“, rodyti savo gražaus ir meilės pripildyto gyvenimo pavyzdį, ugdant savo dorybes, nenustojant kovoti su ydomis, visuomet pasirenkant Dievą į pirmą savo gyvenimo vietą, užsikrečiant nuo jo meilės virusu, kai dalyvavimas Šv. Mišių aukoje, Eucharistijoje, kur Jėzus parodo savo meilę mums iki galo, iki mirties ant kryžiaus, veda prie gerų darbų darymo kasdienybėje, pastebint kiekvieną alkaną, stokojantį, reikalingą bet kokios mūsų pagalbos, nes tai ir yra tikrasis Caritas.

Telydi Švč. Mergelės Marijos globa iš malonėmis garsaus Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje esančio paveikslo vyskupą Saulių Bužauską ir visus šios dienos piligrimus!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

Monikos Preibytės nuotr.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn