Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dieve, padėk tiems, kurie rūpinasi kitų saugumu
Paskelbta: 2019-07-08 17:19:55

 Liepos 5 dieną Šventovėje melstasi už policijos ir visos Lietuvos teisėsaugos sistemos žmones. Ta diena buvo skirta Šilutės dekanato kunigų ir parapijų atstovų piligrimystei.

Pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, būrys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų bei būrys policijos kapelionų. Šventųjų Mišių metu giedojo Šilutės parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Vitos Matulės. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Sakydamas pamokslą vyskupas E. Bartulis pasveikino teisėsaugos ir policijos sistemos žmones ir pasidžiaugė jų sunkiu ir atsakingu darbu visuomenės labui ir bendram gėriui. Vyskupas ragino visus atsigręžti į Amžinąją Meilę – Dievą, kvietė sekti meilės Dievu Kristumi ir iš jo semtis apstaus gyvenimo. Ganytojas ragino pasitikėti Viešpačiu, eiti išganymo keliu, ieškoti Dievo Karalystės ir nuolat prisiminti – Dievas visada su mumis, per visas dienas, iki pasaulio pabaigos.

Po Šv. Mišių į vyskupus, kunigus ir visus piligrimus kreipėsi garbūs policijos ir teisėsaugos atstovai, buvo dėkota už bendradarbiavimą, apsikeista atminimo dovanėlėmis.

Po Šventųjų Mišių didelis pulkas policijos ir teisėsaugos žmonių bei piligrimai iš įvairių Lietuvos vietelių atvykę keliavo Kryžiaus keliu, o po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengtas susitikimas – nuotaikinga agapė.

 

iš Žemaičių Kalvarijos kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn