Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Šventosios Šeimos šventė Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2013-01-03 12:07:28

Žemaičių Kalvarijos Bazilika didžiuojasi Mergelės Marijos paveikslu, kuris prieš šešerius metus buvo vainikuotas Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulu. Prie šio paveikslo melstis ir Dievo užtarimo savo šeimoms prašyti ir Šv. Šeimos šventę švęsti į Žemaičių Kalvariją gruodžio 30 dieną rinkosi Telšių vyskupijos šeimos centrų savanoriai ir jų šeimos. Savanorių šeimos kartu su Žemaičių Kalvarijos parapijos tikinčiaisiais dalyvavo šv. Mišiose, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras Linas Vodopjanovas OFM.

Šv. Mišių pabaigoje apie 30 sutuoktinių porų atnaujino savo santuokos įžadus. Iš meilės tartas TAIP dar kartą virto abipusiu pasitikėjimu. Buvo meldžiamasi, kad Dievas padėtų sutuoktiniams likti ištikimiems savo pažadams, kad jie nepavargtų vienas kitam save dovanoti ir kai gera, ir kai sunku, mylėti vienas kitą ir sveiką, ir sergantį, visada gerbti ir branginti. Meldė jėgų pernelyg vienas prie kito prisiartinus suteikti malonę duoti vienas kitam erdvės, o pernelyg nutolus – vėl suartėti.

Po šv. Mišių visi rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą, kur bendravo, sveikino vieni kitus nuotaikingoje, šventinėje agapėje. Į šventę atvyko Kalėdų Senelis, nešantis dovanų maišelius su užrašais: ,,Mano šeima – mano tvirtovė“; ,,Šeima – tai meilės bendruomenė“; ,,Santuoka kuria šeimą“; ,,Meilė yra atsakomybė“; ,,Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Visiems buvo smagu kartu suktis ratelyje, skambant kaimo kapelos muzikai.

Šventės metu daug gražių, šiltų padėkos žodžių sulaukė Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, šventės organizatoriai, rėmėjai (ypač buvo prisiminta Vokietijos katalikų akcija rytų šalims remti - Renovabis). Išsiskirstydami į savo namus vieni kitiems linkėjo vilties, stiprinančios ir įkvepiančios gerumo ir meilės darbams per visus ateinančius 2013 – uosius – Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejinius metus.

Telšių vyskupijos šeimos cento informacija 
 

   
   
aukštyn