Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Sąlygos atlaidams gauti

Kryžiaus Kalnuose. Fotografija Rimvydo SprindžioŽemaičių Kalvarijos šventovėje Telšių vyskupo J. Borutos SJ rūpesčiu buvo sutvarkytos atlaidų pelnymo sąlygos.

Apaštališkoji penitenciarija nustatė, jog tikintieji visuotinius atlaidus Žemaičių Kalvarijos šventovėje gali gauti įprastinėmis sąlygomis (būtent atlikus sakramentinę išpažintį, priėmus eucharistinę Komuniją bei pasimeldus popiežiaus intencija, taip pat atsisakius prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės),  jei pamaldžiai dalyvaus kokiose nors šventose apeigose ar bent viešai sukalbės Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą:

  • per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę;
  • per bazilikos vardo (titulo) iškilmę (gegužės 31 d.);
  • per kiekvienais metais liepos 2–12 d. vykstančių Didžiųjų atlaidų iškilmes;
  • kiekvieno mėnesio 2 d.;
  • vieną kartą per metus kiekvieno tikinčiojo laisvai pasirinktą dieną;
  • tiek kartų, kiek būriu keliaus pasimelsti į Žemaičių Kalvariją.

Kitais atvejais gaunami tik daliniai atlaidai.
 

aukštyn