Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Telšių vyskupijos šeimos centras

Kodas: 192068538 

A.s. LT074010042800090138

Katedros a. 6, Telšiai 87131

El. paštas: tvseimoscentras@gmail.com

Facebook: /facebook.com/Tvseimoscentras 

 mob. 8 679 88349

 

Direktorius – Domininkas Lizdenis,

 

Reikalų vedėjas:  – Virgilija Lizdenienė

 

Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius –  kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius

 

Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriaus pavaduotoja – doc. dr. Vaineta Juškienė
 

Registracija į pasiruošimo Santuokos sakramentui kursus

Dekanatų ir parapijų šeimos centrų kontaktai

 

Aktualijos

Misija

  • Pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimą
  • Formuoti krikščionišką visuomenės požiūrį į šeimą ir žmogaus gyvybę
  • Apjungti vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimos centrus 
  • 2016 m. TVŠC veiklos pristatymas 

Struktūra ir uždaviniai 

Šeimos centrų veiklos sritys

Dokumentų formos DOC

 

aukštyn