Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį
Įžanga Bazilikoje XIII. Jėzus sutinka šventąją Veroniką XIV. Prie miesto vartų I. Paskutinė vakarienė II. Jėzus atsisveikina su Marija III. Jėzus meldžiasi Alyvų sode IV. Viešpats Jėzus suimamas V. Prie Cedrono upelio VI. Pas Aną VII. Pas Kajafą VIII. Kalėjime IX. Pas Pilotą X. Pas Erodą XI. Rotušėje XII. Jėzus sutinka savo Motiną XV. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių XVI. Jėzus parpuola trečią kartą XVII. Jėzų išvelka iš drabužių XVIII. Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus XIX. Jėzų laidoja XX. Šventojo Kryžiaus atradimas