Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Dvasininkai

Žemaičių Kalvarijos bazilikos Koleginė kapitula

Pirmininkas – kan. relig. m. mgr., bažn.t.lic. Remigijus SAUNORIUS

Nariai: kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS, kan. teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS, kan. edukol. lic. Rimantas GUDLINKIS, kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Bazilikoje dirbantys dvasininkai

Šventovės ir bazilikos rektorius – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS

1970 05 15 * 2000 05 28 * 2006 06 10

Telšių vyskupo Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas

Parapijos vikaras – relig. m. mgr.,  Vidmantas DAUGĖLA

1988 05 06 * 2016 06 01 * 2016 07 05


  

Kontaktai

aukštyn