Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 9 D. MALDŲ UŽ UŽ VERSLININKUS IR SAVIVALDYBIŲ VADOVUS BEI POLITIKUS DIENA
Paskelbta: 2014-07-10 16:48:37

Liepos 9 – ąją piligrimų maldos kilo pas Viešpatį Žemaičių Kalvarijos Šventovėje už verslininkus, politikus, savivaldybių vadovus ir darbuotojus. Ta diena buvo ir Tauragės dekanato tikinčiųjų piligrimystės į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus laikas. 10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Tauragės parapijos vikaras kun. Andrejus Lazerevas, giedojo Tauragės ir Nemakščių parapijų jaunimo chorai, o jungtiniam chorui vadovavo Tauragės vargonininkė Jūratė Kaplanaitė ir Nemakščių parapijos vargonininkas Mindaugas Janušauskas.
Pagrindinėms 12 val. tos dienos Šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, ir trisdešimt iš įvairių Lietuvos parapijų atvykusių kunigų. Giedojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos didysis sumos choras ir Tauragės bei Nemakščių jaunimo chorai. Šv. Mišių metu meldėsi Tauragės, Skuodo, Akmenės, Plungės, Kretingos, Telšių, Rietavo savivaldybių ir rajonų merai, administracijos direktoriai, seniūnijų seniūnai bei kiti, ir iš kitur atvykę savivaldos institucijų darbuotojai ir tarybų nariai. Taip pat Šv. Mišiose dalyvavo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos, vietinių kelių skyriaus vedėjas Stanislovas Stančikas.
Šv. Mišių pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi ir visus verslininkus, politikus bei savivaldybių atstovus pasveikino ir vadovauti Šv. Mišių vyskupą svečią paprašė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.
Sakydamas pamokslą Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas išryškino Jono Evangelijoje aprašyto įvykio – vestuvių kanoje svarbumą ir pirmojo Jėzaus stebuklo – vyno padauginimo kontekstą ir aplinkybes. Vyskupas kalbėjos: „Santuokos metafora pasakojama apie Dievo meilę savo tautai. Vynas Senajame Testamente minimas net 141 kartą. Tai ne tik gėrimas. Juo išreiškiamas santykio su Dievu, Dievo meilės džiaugsmas“. Vyskupas išryškino, jog krikščioniui džiaugsmą gali atnešti vienintelis Jėzus, tik labai svarbu daryti, ką jis mums liepia. Pamokslininkas išryškino santykio religijoje svarbą ir tai pasireiškia sekmadienio šventimu, santykio su Jėzumi raiška – entuziazmu, džiaugsmu, aktyviu gyvenimu Bažnyčioje. Norint viso šito pasiekti būtina bendruomenėse klausyti Jėzaus ir turėti tokiu būdu puikią galimybę raguti puikaus, gero vyno – gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmo, ką mums suteikti gali tik Dievas, užliejąs mums savo meile.
Po Šv. Mišių tiek Bazilikoje, tiek lankant miestelio teritorijoje lankant Kryžiaus kelio koplyčias buvo einamas Kryžiaus kelias, abiem procesijoms vadovavo vyskupai, o procesijoje dalyvavo ir vietinės valdžios atstovai, kurie nešė ir liturginius procesijos reikmenis.
Po pamaldų, Bazilikoje padėkos žodį visiems procesijoje dalyvavusiems padėkos žodį tarė, o iš Punsko atvykusiems lietuvių bendruomenės atstovams atminimo ženklus asmeniškai įteikė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.
Liepos 10 – oji žemdirbių, kaimo parapijų ir Šilutės tikinčiųjų piligrimystės diena.
 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

Nuotraukos klier. Felikso Špoko


 

aukštyn