Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Sakralinės muzikos festivalis "Giedame Marijai"
Paskelbta: 2014-04-14 16:20:282014 m gegužės 11 d. 12 val. Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos Bazilikoje.
 

Organizatoriai:
Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija,
Jaunimo klubas ,,Kartu kvadratu“,
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras.
 

Festivalio globėjai:
Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ ir vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas.

Kviečiame dalyvauti solistus ir įvairios sudėties parapijų vaikų ir jaunimo vokalinius kolektyvus, vaikų ir jaunimo bažnytinius chorus bei Lietuvos Bazilikų chorus.
 

Festivalio tikslai:
• puoselėti ir populiarinti vaikų ir jaunimo sakralinį giedojimą, kelti jo atlikimo meninį lygį, ugdyti bręstančios asmenybės vidinį pasaulį prasminga, gilias dvasines šaknis turinčia muzika, taip pat skatinti įvairių žanrų kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą ir tarpusavio bendrystę;
• Populiarinti giesmes Marijai.
 

Festivalis vyks 2014 m. gegužės 11 dieną
11. val. registracija ir repeticija
12 val. Šv. Mišios Bazilikoje
13 30 val. ,,Giesmės Marijai“, pageidautina, kad kiekvienas kolektyvas atliktų du laisvai pasirinktus sakralinius kūrinius, kurie gali būti atliekami a cappella, su instrumentiniu pritarimu arba pagal fonogramą (fonograma turi būti be įrašytų balsų).
Pabaigoje bendra giesmė -,,Sveika, Marija, Motina Dievo“
16 val. Agapė – pabendrausime prie arbatos puodelio.
 

Kviečiame dalyvauti, norėtume iki gegužės 1 dienos gauti informaciją apie pasirinktas giesmes ir dalyvių skaičių el. p. kcrima@gmail.com arba tel. 861929996 Rosita (Jaunimo klubas ,,Kartu kvadratu“) bei Kan. Jonas Ačas tel. 868785991


Registracijos anketa.

 

aukštyn