Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PRELIMINARUS TVŠC 2014 M. RENGINIŲ, SKIRTŲ ŠEIMOS METAMS, SĄRAŠAS
Paskelbta: 2014-02-04 16:14:10

 

Eil. nr.
Data
Atsakingi už renginį
Renginio pavadinimas

1.          

Sausio 24d.

Kretingos parapijos ŠC

Užsiėmimai šeimoms pagal programą ,,Santuokos kursas“, lektoriai- sutuoktinių poros. Užsiėmimų metu veiks vaikų mokyklėlė

2.          

Sausio mėn.

Kretingos parapijos  – Palangos dekanato ŠC

Sukurs bendrą dekanato veiklos lankstinuką, kuriame bus Kretingos ir Palangos parapijų renginiaišeimoms

3.          

Sausio mėn.

Telšių dekanato ŠC

Dalyvauja Telšių dekanato dekanas ir kunigai

Telšių dekanato ŠC veiklos apibendrinamas renginys ,,Tikėjimo ir Šeimos metų susitikimas: vienus apžvelgiant į kitus žvelgiant“

4.          

Sausio – vasario mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Grupė ,,Per dykumą" patyrusiems skyrybas pradės naują etapą

5.          

Sausio – balandžio mėn.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Alfa kursas

6.          

Vasario 2 d.

TVŠC ir Telšių dekanatinis ŠC

TVŠC ir Telšių dekanatinio ŠC veiklos pristatymas Telšių (Mažoji) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos tikintiesiems (5-ios grupės)

7.          

Vasario 6 d.
Klaipėdos dekanato ŠC
 Šeimos metų atidarymas-šeimų vakaronė

8.          

Vasario 7d.

Palangos dekanato ŠC

Susitikimų vakaras šeimoms ,,Šeimos metai- tikslai ir šventimas“ lektorius Tomas Viluckas

9.          

Vasario 14 d.
Klaipėdos dekanato ŠC

Valentino diena kitaip

10.      

Vasario 15 d.

Kretingos parapijos ŠC

Valentino diena kitaip - parapijos sutuoktinių šventė

11.      

Vasario 16 d.

Kretingos parapijos ŠC

Mokomasis-pažintinis Kretingos parapijos šeimų žygis į Minaičių km.

12.      

Vasario 16 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

„Vasario 16 – sujungia kartas“. Senelių ir anūkų asmeninis palaiminimas Šv. mišių metu. Siejama su vasario mėn. popiežiaus intencija, apjungiant tautiškumą (visuomenę) su pagarba vyresniesiems.

13.      

Vasario 26 d.

TVŠC

Seminaras šeimos tema Telšių vyskupijos tikybos mokytojams

14.      

Vasario mėn.

Telšių dekanato ŠC

Seminaras sutuoktinių poroms ,,Per juokus į geresnę santuoką“

15.      

Kovo 7 d.

Palangos dekanato ŠC

Susitikimų vakaras šeimoms ,,Tikėjimo gyvenimas šeimoje“ lektorius

kun. Sigitas Žilys
16.      

Kovo 28-30 d.

Mažeikių dekanato ŠC

Rekolekcijų šeimoms Žemaičių Kalvarijoje vedėjas kun. Virgilijus Poškus

17.      

Kovo-gegužės mėn.

Gargždų dekanato ŠC

Alfa kursas

18.      

Gavėnios metu

Kretingos parapijos ŠC

Gavėnios rekolekcijos šeimoms
19.      

Balandžio 4-6 d.

Palangos dekanato ŠC

Gavėnios susikaupimo savaitgalis
20.      

Balandžio 18 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Kryžiaus kelias Plungės mieste

21.      

Balandžio 22 – birželio 24

TVŠC

Alfa kursas, kviesime dalyvius iš Telšių, Žemaičių Kalvarijos, Mažeikių dekanatų

22.      

Balandžio 24-25

Kretingos bažnyčia

Švč. Sakramento adoracija

23.      

Balandžio 26d.

Skuodo dekanato ŠC

Gyvybės diena. Atvelykis.

Šeimų sveikatingumo popietė

24.      

Balandžio 26d.

Tauragės dekanato ŠC

Margučių  šventė
25.      

Balandžio 26-27

Palangos bažnyčia

Švč. Sakramento adoracija

26.      

Balandžio 27d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Dievo gailestingumo šventė šeimoms

27.      

Balandžio mėn.

Šilalės dekanato ŠC

Renginys tėvams ,,Kelias į sutarimą“ (pagal dekanato ŠC savanorės psichologės Jurgitos parengtą programą), kuriame dalyvautų abu šeimos tėvai.

28.      

Balandžio 27 d.

Telšių dekanato ŠC

Susitikimas su poromis, dalyvavusiomis sužadėtinių paruošimo santuokos Sakramentui kursuose

29.      

Balandžio 27 d.

Gargždų dekanato ŠC

Gyvybės dienos šventė

 
30.      

Balandžio 27 d.

Palangos dekanato ŠC

Gyvybės dienos šventė

 
31.      

Balandžio – gegužės mėn.

Gargždų dekanato ŠC

Seminaras šeimoms „Per juokus į geresnę santuoką“

32.      

Balandžio- liepos mėn.

Koordinatorius vyskupas Jonas Boruta SJ

Šeimų Adoracija Telšių vyskupijos bažnyčiose

33.      

Gegužės 1d.

Palangos dekanato ŠC

Gegužinių pamaldų atidarymas prie Palangos Liurdo. Kviečiamos šeimos iš Palangos ir Kretingos. Eisena į Palangos bažnyčią.

34.      

Gegužės 2 d.

Palangos dekanato ŠC

Poezijos ir  literatūros skaitymo vakaras šeimoms ,,Motina“ su aktoriais V. ir R. Miliniais artėjant Motinos dienai

35.      

Gegužės 3 d.

Tauragės dekanato ŠC

Stovykla jaunimui
36.      

Gegužės 4d.

Palangos dekanato ŠC

Šventinis Motinos dienos paminėjimas. Mamoms bus teikiamas ypatingas Bažnyčios palaiminimas

37.      

Gegužės 4 d.

TVŠC
Motinos dienos paminėjimas
Ž. Kalvarijos Bazilikoje
38.      

Gegužės 4 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Motinos dienos minėjimas. Palaiminimas motinoms, koncertas bažnyčioje

39.      

Gegužės 10 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Vaikų Švenčiausio Sakramento adoracija

40.      

Gegužės pradžia

Telšių dekanato ŠC

Mamų ir dukrų susitikimas, skirtas Motinos dienai ,,Vakaroju su mama“

41.      

Gegužės 15d.

Skuodo dekanato ŠC

Tarptautinė šeimų diena.

Santuokos priesaikos atnaujinimas. Agapė šeimoms.

42.      

Gegužės 15d.

TVŠC ir Telšių vyskupijos katechetinis centras

Baigiamasis renginys Telšių vyskupijos moksleivių kūrybinių kompozicijų konkurso ,,Tikėjimas-šeimos gyvastis“ Žemaičių Kalvarijoje

43.      

Gegužės 15d.

Šilutės dekanato ŠC

Konferencija skirta lopšelio/darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenei ,,Šeima-tai mažas pasaulis sukurtas meilės dėka“

44.      

Gegužės 18 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Šeimų diena. Mišių metu malda už šeimas ir šeimų asmeninis palaiminimas

45.      

Gegužės mėn.

Telšių dekanato ŠC

Renginys, skirtas Tarptautinei šeimos dienai, apibendrinant Telšių rajone metus trukusią akciją ,,Draugiškiausia šeimai iniciatyva“

46.      

Gegužės mėn.

Rietavo parapijos ŠC

4 savaitgalių susitikimai šeimų diskusijai ,,Per juokus į geresnę santuoką“

47.      

Gegužės 31 d.

Skuodo dekanato ŠC

 

Konferencija šeimoms.

48.      

Gegužės 31 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

 Gegužinių pamaldų uždarymas Plungės Liurde.
49.      

Gegužės 31 d.

TVŠC

Švč. M. Marijos Apsilankymo Atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

50.      

Gegužės – birželio  mėn.

Tauragės dekanato ŠC

Seminarų  ciklas besilaukiantiems ir jau susilaukusiems kūdikėlių

51.      

Birželio 1d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Tėvo dienos minėjimas. Palaiminimas tėvams, koncertas bažnyčioje

 
52.      

Birželio 8d.

Šilalės dekanato ŠC

Renginys ,,Kartu per gyvenimą“ – sukvies jaunas poras (buvusius sužadėtinius)  į

 šv. Mišias, po to – koncertas  bei savanorių, kunigų ir jaunųjų šeimų pabendravimas

53.      

Birželio 8d.

Palangos dekanato ŠC

Šventinis paminėjimas skirtas Tėvo dienai

54.      

Birželio mėn.

Telšių dekanato ŠC

Vakaras ,,Nuotykis su tėčiu“, skirtas Tėvo dienai

55.      

Birželio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Šv. Antano atlaidų metu popietė šeimoms

56.      

Birželio 14 d.

Skuodo dekanato ŠC

Pasibaigus Skuodo Parapijos  Švč. Trejybės Atlaidams bus organizuojamas paplūdimio tinklinis šeimoms prie Skuodo „jūros“

57.      

Birželio 15 d.

Šilalės dekanato ŠC

 Į Sumos šv. Mišias kvies visas šeimas bendrai maldai už Šilalės ir visos Lietuvos šeimas

58.      

Birželio 18-19d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Šeimų adoracija Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

59.      

Birželio 22d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Renginys „Joninės kitaip“ Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose. Akcentuojami alkoholio padariniai šeimai

60.      

Birželio 22d.

Gargždų dekanato ŠC

Šeimų šventė pagal žemaičių papročius „Modo abodo“

61.      

Birželio mėn.

Telšių dekanato ŠC

Šeimų liudijimai ir vaikų Adoracija

Šv. Antano atlaidų šventės metu

62.      

Birželio mėn.

Rietavo parapijos ŠC

Iškyla į gamtą ,,Šeimų rungtys ir inscenizacijos“

63.      

Birželio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Išsiskyrusiųjų grupės stovykla

64.      

Birželio mėn.

Tauragės dekanato ŠC

Dekanato jaunimo stovykla

65.      

Liepos 5d.

Kretingos parapijos ŠC

Kretingos parapijos šeimų išvyka į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus

66.      

Liepos 5d.

TVŠC

Jaunimo ir jaunų šeimų diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

67.      

Liepos 6d.

TVŠC

Brolių latvių diena. Mindaugo ir Mortos Lietuvos pirmosios karališkos krikščioniškos šeimos Baltų žemėje minėjimas. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų   Pagrindinė diena. Kviečiamos visos vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimos ir artimieji. Šią dieną bus organizuojama konferencija vyskupijos mastu. Piligrimai melsis Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, eis Žemaičių Kalvarijos Kalnus.

68.      
Liepos 6d.
Klaipėdos dekanato ŠC

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės  bendruomenės nariai vyks į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus

69.      
Liepos mėn.
Klaipėdos dekanato ŠC
Parapijos šeimų stovykla
70.      

Liepos mėn.

Šilalės dekanato ŠC

Renginys mamytėms ,,Kartu“

(paskaita – užsiėmimas mamoms kartu su vaikais nuo 2 m. amžiaus pagal programą su dailės terapija)

71.      

Liepos mėn.

Telšių dekanato ŠC

Telšių dekanato šeimų kūrybinė-dvasinė stovykla

72.      

Rugpjūčio

1-3 d.
TVŠC

Išvažiuojamasis seminaras savanorių ir ŠC darbuotojų šeimoms. Seminaro metu bus organizuojami mokymai, rekolekcijos, konferencijos, įvairūs užsiėmimai ir laisvalaikis

73.      

Rugpjūčio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Kretingos parapijos šeimų stovykla

74.      

Rugpjūčio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Mokomasis-pažintinis Kretingos parapijos šeimų žygis į Šiluvą

75.      

Rugpjūčio mėn.

Šilalės dekanato ŠC

Renginai/grupiniai užsiėmimai su vaikais, kurie gyvena ne šeimose, o Socialinių  paslaugų centre Šilalėje

76.      

Rugpjūčio mėn.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Fotografijų paroda bažnyčioje, šeimos metų proga

77.      

Rugsėjo 5 d.

Palangos dekanato ŠC

Sutuoktinių vakaras šeimoms

,, Išsiskyrusių ir antrą santuoką sudariusių padėtis ir  tikėjimo gyvenimas Bažnyčioje“ lektorius kan. Andriejus Sabaliauskas

78.      

Rugsėjo 20-21 d.

Palangos dekanato ŠC

Seminaras šeimoms „Per juokus į geresnę santuoką“

79.      

Rugsėjo mėn.

Skuodo dekanato ŠC

Sutuoktinių piligrimystė į Palendrių vienuolyną.

80.      

Spalio 1 d.

Palangos dekanato ŠC

Rožinio malda už Šeimas ir su šeimom prie Palangos liurdo. Iškilminga eisena į Bažnyčią

81.      

Spalio 3 d.

Palangos dekanato ŠC

Susitikimo vakaras ,,Skyrybas patyrusių žmonių palydėjimas ir gydymas Bažnyčioje" su Kretingos parapijos ŠC išsiskyrusių šeimų narių tikėjimo grupės ,,Per dykumą“ vadove

82.      

Spalio 12 d.

TVŠC

Žemaičių Kalvarijoje Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo-

 vainikavimo 8 metinių paminėjimas.

 Paminėjime dalyvaus TVŠC

 vadovai ir savanoriai su šeimomis

83.      
Spalio mėn.
Klaipėdos dekanato ŠC
Šeimos metų užbaigimo šventė
84.      

Spalio – gruodžio mėn.

Telšių dekanato ŠC

Mamų mokyklėlė

85.      

Spalio – lapkričio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Tėvystės įgūdžių mokymai
86.      

Spalio- lapkričio mėn.

Tauragės dekanato ŠC

Konferencija ,,Šeima šiuolaikiniame pasaulyje- iššūkiai ir galimybės" 

87.      

Advento metu

Skuodo parapijos ŠC

 Akcija „ Mūsų rankomis sušildyti“

Kalėdinės eglutės puošimas šeimų pagamintais žaislais.

88.      

Lapkričio 7 d.

Palangos dekanato ŠC

Pasidalinimų vakaras ,,Krizės šeimoje ir jų įveikimas“ su psichologe Teresa Sausaitis

89.      

Lapkričio 20 d.

Šilutės dekanato ŠC

Šv. Mišos už šeimas ir negimusius kūdikius, po jų seminaras šeimoms

90.      

Lapkričio 23 d.

Telšių dekanato ŠC

Negimusių kūdikių dienos minėjimas

91.      

Lapkričio 23 d.

Gargždų dekanato ŠC

Negimusių kūdikių dienos minėjimas

92.      

Lapkričio 23 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Negimusio kūdikio diena

93.      

Gruodžio 5 d.

Palangos dekanato ŠC

Diskusijų vakaras ,,Šeimos laisvalaikio formos ir saviraiška“  lektorė Palangos dekanato savanorė

Ilona Mazrimienė

94.      

Gruodžio 26 d.

Gargždų dekanato ŠC

Šventosios  Šeimos šventė.

Kalėdinis savanorių  šeimų susitikimas

95.      

Gruodžio 28 d.

Šilutės dekanato ŠC

Šv. Mišios už šeimas ir popietė šeimoms kartu su Kalėdų seneliu

96.      

Gruodžio mėn.

Kretingos parapijos ŠC

Renginys šeimai
97.      

Gruodžio 28 d.

Palangos dekanato ŠC

Šeimos metų užbaigimas. Katalikiškoje santuokoje gyvenančių šeimų Santuokos įžadų atnaujinimas

98.      

Gruodžio 28 d.

TVŠC

Visos Telšių vyskupijos šeimos kviečiamos į Šventos Šeimos šventę Žemaičių Kalvarijoje, kur konferencijos metu bus  kalbama apie Šventos šeimos pavyzdį šiuolaikinėms šeimoms, o šv. Mišių metu bus atnaujinami Santuokos įžadai.

99.      

Gruodžio 28 d.

Žemaičių Kalvarijos dekanato ŠC

Šeimos metų uždarymas Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Tradicinis šeimų palaiminimas, santuokinių įžadų atnaujinimas

100. 

Visus metus

Rietavo parapijos ŠC

Aktyvus dalyvavimas šv. Mišiose įsijungiant į liturgiją sekmadieniais

101. 

Visus metus

TVŠC

Dirbant pagalbos šeimai kryptimi vyks ištisinis (pagal poreikį) individualus porų bei pavienių asmenų psichologinis konsultavimas

102. 

Kiekvieno mėn. 2 d.

TVŠC

Šeimos kviečiamos į Žemaičių Kalvarijoje vykstančius kasmėnesinius atlaidus maldai už šeimas

103. 

Kas antrą mėnesį visus metus

Kretingos parapija

Šeimos ves ,,Marijos Radijo“ laidą šeimoms "Prie šeimos židinio". 

104. 
Kiekvieno mėn. pirmą sekmadienį
Klaipėdos dekanato ŠC

Po šv. Mišių specialus palaiminimas sutuoktiniams

105. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Porų bei pavienių asmenų individualios konsultacijos
106. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Vienišų žmonių savipagalbos grupė

 
107. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Krizę patirinačioms šeimoms savipgalbos grupė

108. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Mamos (tėvo) savipagalbos grupė

109. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Mokymų programos sutuoktiniams

110. 

Visus metus

Klaipėdos dekanato ŠC

Šeimos maldos vakarai
111. 

Visus metus

Kretingos parapijos ŠC

Šeimų maldos vakarai
112. 

Visus metus

Telšių dekanato ŠC

Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo grupės

113. 

Visus metus

Mažeikių dekanato ŠC

Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo grupės

114. 

Visus metus

Telšių dekanato ŠC

Susitikimai-paskaitos jaunimui „Kelyje į šeimos pašaukimą: renku ar barstau...“

115. 

Visus metus

Telšių dekanato ŠC

Šv. Šeimos altoriaus kopija keliaus po Telšių parapijų šeimų namus

116. 

2 kartus metuose

Gargždų dekanato ŠC

Piligriminės kelionės šeimoms

117. 

Visus metus

Gargždų dekanato ŠC

Šv. Rašto studijų ir maldos  grupė šeimoms

118. 

Visus metus

Gargždų dekanato ŠC

Senolių savitarpio pagalbos ir maldos grupė

119. 

Visus metus

Gargždų dekanato ŠC

Motinos maldos grupė

120. 

Visus metus

1-ą mėn. ketvirtad.

Palangos dekanato ŠC

 
Adoracija  šeimoms
121. 

Visus metus

1-ą mėn. sekmad.

Palangos dekanato ŠC

Visuotinė šeimų pasiaukojimo malda  ir pavedimas Švč. Jėzaus širdžiai, bei malda už šeimas, pavedant jas Švč. M. Marijos globai

aukštyn