Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRŲ SAVANORIŲ ŠEIMŲ STOVYKLA "ŠVĘSKIME ŠEIMOJE TIKĖJIMO ŠVENTĘ“
Paskelbta: 2013-08-14 09:50:04

 ,,Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“. 

Vadovaudamiesi šia citata, Telšių vyskupijos šeimos centras kiekvienais metais organizuoja stovyklą Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir savanorių, dirbančių pagal sužadėtinių rengimo santuokos Sakramentui programą ,,Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9-10), šeimoms.  Šiais metais, rugpjūčio 2-4 d., į stovyklą ,,Švęskime šeimoje TIKĖJIMO šventę“, kuri vyko Jučių sodyboje prie Ilgio ežero (Grigaičių km., Babrungo sen., Plungės r.) susirinko 111 žmonių - tai nuostabios savanorių šeimos. Stovyklos darbotvarkėje buvo įtrauktos bendros ryto ir vakaro maldos, kasdien aukojamos Šv. Mišios. Buvo skaitomos  lektorių konferencijos tikėjimo temomis. Konferencijų tėvams metu sesuo Marta CSJ vaikams vedė užsiėmimus tema: ,,Bažnyčios šventieji vaikai – tikėjimo liudytojai mūsų vaikams šiandien” bei pasakojo apie šv. Dominyką Savio. 
 
Stovyklą Telšių vyskupijos šeimos centras gali organizuoti tik mūsų rėmėjų ir geradarių - Vokietijos katalikų akcijos rytų šalims remti ,,RENOVABIS” bei Lietuvių katalikų religinės šalpos dėka. Esame jiems labai nuoširdžiai dėkingi už  suteiktą galimybę savanorių šeimoms susiburti bendrystei.
 
Stovykloje tarp kitų temų buvo gvildenama viena iš aktualiausių - paskutiniu metu labai daug šeimų susirūpino, išgirdusios apie  Stambulo konvencijoje (,,Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos šalinimo") deklaruojamus kilnius siekius apginti moteris nuo smurto ir žeminimo. Iš pirmo žvilgsnio kilnus siekis, tačiau giliau žvelgiant paaiškėja, kad  kartu su šia idėja yra stumiamas vadinamosios ,,genger ideologijos" įgyvendinimas. Pavyzdžiui: tai reikštų, jog jau darželyje besimokančiam  vaikui lytis pristatoma kaip kažkas, ką jis turi teisę pats pasirinkti. Į stovyklą buvo atvykęs gerbiamas LR Seimo narys Jurgis Razma, kuris išsakė savo nuomonę apie šią Konvenciją ir jo buvo paprašyta pagalbos, kad ši Konvencija nebūtų pasirašyta, nes ją siekiama pasirašyti tinkamai neinformavus visuomenės. Taip pat kilo klausimų ir dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų, kuriais bandoma įteisinti juvenalinę justiciją Lietuvoje. Šeimų nuomone, šis pakeitimas, atmetus atvejus, kada jis išties pasitarnaus vaikų apsaugai nuo smurto, sukurs valstybės prievartos mechanizmą, kuriuo manipuliuodamos valstybinės institucijos turės galimybę grubiai kištis į  asmeninį šeimos gyvenimą ir vaiko auklėjimo procesą, taip pažeisdamos tėvų teises. Šeimos išsakė prašymą, kad būtų atmestas JTO Agenda 21 pagrindu sukurtas ir LR Seimo narių - O. Valiukevičiūtės ir R. Šalaševičiūtės pateiktas teisės aktas, kuris grubiai pažeistų net keletą Lietuvos Konstitucijos straipsnių ir žmogaus teises. Prisidengiant kilniu tikslu - ,,kova prieš smurtą prieš vaikus", siekiama įteisinti patį didžiausią smurtą prieš vaiką ir šeimą - savavališką ir nepagrįstą palengvintą vaiko paėmimą iš šeimos, grubų kišimąsi į šeimos gyvenimą.
 
Esame dėkingi seimo nariui Jurgiui Razmai, kuris, atostogų metu aplankė mūsų stovyklą ir atsakė į mums rūpimus klausimus. Jis pasisako prieš Stambulo Konvencijos patvirtinimą, taip pat nepritaria ir seimo narių O. Valiukevičiūtės ir R. Šalaševičiūtės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams. Seimo narys teigė, jog šitokie susitikimai su rinkėjais yra daug reikšmingesni, nei susirašinėjimai laiškais, todėl siūlė stovyklautojams, grįžus į savo rinkimines apygardas, kviestis savo išrinktus seimo narius ir jiems kelti klausimus rūpimais dalykais.
 
Šeimoms skirta stovykla buvo puikus metas bendrystei, sielos ir kūno poilsiui bei puiki proga kartu gvildenti rūpimus klausimus. Belieka tikėti, kad ši graži ir prasminga tradicija tapusi praktika nenutrūks ir ateityje.  

Telšių Vyskupijos Šeimos Centro Projektų koordinatorė Loreta Vaičekauskienė
 
 
 
 
aukštyn