Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

KAS DIEVO – DIEVUI, O KAS CIESORIAUS – CIESORIUI (liepos 10 d.)
Paskelbta: 2013-07-11 10:10:53

 2013 m. liepos 10 dieną, devintąją Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną, trečiadienį melstasi už verslininkus ir savivaldybių darbuotojus. Ta diena buvo skirta ir Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminei kelionei. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų ne tik iš Palangos dekanato. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijų choras, vadovaujamas vargoninkų Edmundo Jucevičiaus ir Aloyzo Žilio. Šv. Mišiose meldėsi Plungės miesto ir rajono savivaldybės atstovai, kartu su meru Albinu Klimu, Telšių miesto ir rajono savivaldybės atstovai ir meras Vytautas Kleiva. 
Šv. Mišių metu pamokslavo vyskupas K. Kėvalas. Jis analizavo Evangelijos pagal Matą vietą apie bandomą Jėzų, kai jam buvo užduotas klausimas apie mokesčius. Priminė, jog pirmaisiais Krikščionybės amžiais ir iki jų imperatoriai buvo laikomi dieviškos kilmės. Nepaklusimas jo valdžiai reiškė mirtį. Dieviškoji sritis nėra pavaldi ciesoriui, nes visa valdžia priklauso Dievui, o ciesorius taip turi jai paklusti. Vyskupas analizavo dabartinę situaciją ir kalbėjo, jog dažnai žmogus nori užimti Dievo vietą šių dienų pasaulyje ir nustatyti savą tvarką, kas veda prie katastrofos. Neribota žmogaus valdžia, kai viską nulemia žmonių susitarimas kas yra įstatymas ir norma, atveda žmoniją prie sunaikinimo, ką paraodė baisiosios fašizmo ir komunizmo ideologijos. Vyskupas analizavo dabartinę situaciją ir priminė, jog būtina globoti verslą, nes taip kuriama materialioji ateitis, reikalinga vystantis žemiškajai kultūrai ir žmogaus gyvenimo aplinkai. Pamokslininkas ragino gausiai susirinkusius maldininkus būti aktyviais krikščionimis, eiti ir skelbti Gerąją Naujieną. Jis pabrėžė, jog „demokratija be dvasinių vertybių nesunkiai virsta paslėptu totalitarizmu. Demokrtatija be laisvų žmonių negali egzistuoti, tačiau ji pati iš savęs laisvo žmogaus negimdo. Nusiminimas demokratija gali sukelti diktatūros troškimą. Nepagarba moralinei kultūrai, ypač yra didelis trukdis verslo plėtrai. Reikia stiprinti valstybėje šeimą ir jos kultūrą, nes ji yra darnios plėtros padėjėja.“ Vyskupas kalbėjo apie Bažnyčios ir civilinės valdžios bei verslo santykį ir pabrėžė, jog „netikėjimas Dievu virsta netikėjimu žmogumi“, o tai veda į Dievo atmetimą, žmogaus nuvertinimą, jo orumo negerbimą, kitaip sakant sugriaunama būtina pusiausvyra šioje visuomenėje, tad labai svarbu atiduoti, kas Dievo – Dievui, o kas ciesoriaus – ciesoriui. Tik tai gali užkirsti kelią naujoms galimoms, žmoniją galinčioms ištikti katastrofoms. Šiandien reikalingas naujas žvilgsnis į santykį su Dievu ir žmogumi ir tai Lietuvoje turi keisti tie 80 procentų Lietuvos pakrikštytųjų, sakė baigdamas savo pamokslą vyskupas. 
Po Šv. Mišių buvo giedami Kalnai, einama procesija Kryžiaus keliu ir meldžiamasi už verslininkus bei savivaldybių darbuotojus.

 

                                                                 Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

klier. Edvino Bružo nuotraukos

 

aukštyn