Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

ŠVENTOVĖJE SKLIDO MALDOS UŽ ŽEMDIRBIUS, KELININKUS IR TRANSPORTO PRIEŽIŪROS DARBUOTOJUS (liepos 9 d.)
Paskelbta: 2013-07-10 07:21:08

 Aštuntąją Didžiųjų atlaidų Žemaičių Kalvarijoje dieną – liepos 9 – ąją, antradienį, buvo meldžiamasi už žemdirbius, ūkininkus, transporto bei kelių priežiūros darbuotojus. Taip pat ta diena buvo skirta Tauragės dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 11 val. Žemaičių Kalvarijos miestelio aikštėje iki 12 val. pagrindinių Šv. Mišių gausiai susirinkusiems piligrimams koncertavo Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras, kurio dirigentas ir meno vadovas Gediminas Bruzga. Koncerto metu buvo atlikta meninė programa, kurios iniciatoriai – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Šis koncertas – kelinkų dovana miestelio gyventojams bei atlaidų dalyviams. 
12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Tauragės dekanto ir iš kitur atvykusių kunigų būrelis. Šv. Mišiose geidojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkų Sauliaus Bernoto ir Jūratės Kaplanaitės. Chorui pritarė Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras, vadovas Gediminas Bruzga ir iš Telšių atvykęs pučiamųjų kvartetas, vadovas Adolfas Lukošius. Šv. Mišiose meldėsi didelis būrys iš visos Lietuvos atvykusių kelininkų, regiono kelių įmonių vadovai. 
Šv. Mišiose pamokslavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie tikėjimo svarbą. Pirmiausia jis priminė, ką pats Jėzus yra sakęs apie tikėjimą ir išryškinęs jo svarbą. Vyskupas pabrėžė, jog „tikėjimas esmingai svarbus kiekvienam atpirktajam, turinčiam amžinojo gyvenimo viltį“. Pamokslininkas priminė, jog Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus šventimas vyksta Tikėjimo metais: „Žemaičių krikšto Jubiliejus taip pat skatina mąstyti apie tikėjimą ir jį atnaujinti. Kiekveinas iš mūsų, būdami pakrikštyti juk turime gyventi tikėjimu, jei viliamės būti išganyti. Krikštas ir tikėjimas labai artimai susiję dalykai. Nors ir būsime pakrikštyti, tačiau be tikėjimo nelaimėsime amžinojo gyvenimo. Nebūdami pakrikštyti negalėsime gyventi tikėjimu“. Toliau vyskupas uždavė klausimą – kas yra Tikėjimas? Taip pat nežiūrint žmogaus profesijos ar visuomenėje užimamos pozicijos aktualūs klausimai – ką man reiškia tikėjimas? Koks mano tikėjimas? Ar gyvenu tikėjimu? Į šiuos klausimus Vilkaviškio vyskupijos ganytojas, remdamasis Bažnyčios mokymu, popiežių pasisakymais davė atsakymus: „tikėjimas kyla iš mūsų artimos bendrystės su Dievu. Jis yra Dievo dovana. Tikėti įmanoma tik veikiant malonei ir vidinei Šventosios Dvasios pagalbai.“ Jis išryškino keturis svarbiausius, tikėjimą palaikančius bei jį auginačius dalykus: Tikėjimo išpažinimą, jo šventimą dalyvaujant šventojoje liturgijoje ir naudojantis sakramentais, laikantis Dievo ir Bažnyčios įsakymų puoselėti dorybes bei gerus darbus ir maldą. Vyskupas taip pat išryškino tikėjimo išgyvenimą ne tik asmeniškai, bet ir bendruomeniškai. Remdamasis naujausia popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus Enciklika „Tikėjimo šviesa“ vyskupas pastėbėjo, jog tikėjimas tampa šviesa visiems socialiniams ryšiams, todėl jis tampa bendru gėriu, skirtu visiems. Baigdamas savo pamokslą vyskupas kalbėjo: „nuoširdžiai kviečiu Jubiliejiniais Žemaičių Krikšto ir kartu Tikėjimo metais giliau perprasti tikėjimo svarbą mūsų gyvenime, jo reikšmę mūsų išganymui ir jį geriau pažįstant augti vienybėje su Dievu“. 
Po Šv. Mišių į vyskupus ir kunigus kreipėsi ir padėkos žodį už bendrdarbiavimą, maldą ir pakvietimą į atlaidus tarė Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos direktorius Skirmantas Skrinskas, kuris kaip padėkos ženklą iš stiklo pagamintas angelų statulėles įteikė Telšių vyskupui J. Borutai SJ, jo pagalbininkui vyskupui L. Vodopjanovui OFM, Vilkaviškio vyskupui R. Norvilai, Telšių vyskupijos kurijos kancleriui kan. Remigijui Saunoriui ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui kan. Jonui Ačui. 
Po procesijos į Kryžiaus Kelio kalnus, kurioje dalyvavo ir kelininkai, Žemaičių Kalvarijoje vyko nuotaikinga agapė, kurioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ kelininkams įteikė atminimo dovanėles. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

 

klier. Edvino Bružo nuotraukos

 

 

aukštyn