Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

POLICIJOS IR TEISĖSAUGOS DARBUOTOJŲ DIENA DIDŽIUOSIUOSE ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUOSE (liepos 5 d.)
Paskelbta: 2013-07-06 08:33:20

 

 2013 m. liepos 5 – ąją, ketvirtą atlaidų dieną, Šventovėje buvo meldžiamasi už Lietuvos Policijos ir teisėsaugos darbuotojus. Tos dienos 12 val. pagrindinėse Šv. Mišiose kartu su iš Šilalės dekanto atvykusiais tikinčiaisiais, kurių tą dieną buvo piligriminė kelionė ir visais maldininkais meldėsi apie pusantro šimto policininkų, teisėsaugos, migracijos tarnybos darbuotojų, atvykusių ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš visos Lietuvos. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivyskupas Luigi Bonazzi, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas kan. Remigijus Saunorius, Šilalės dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilalės miesto kultūros centro vyrų ansamblis, vadovaujamas Antano Kazlausko.  Pamokslą pasakė apaštalinis nuncijus. Jis kalbėjo apie būtinybę mokytis iš Dievo Motinos Marijos, nes ji savo gyvenimu mus moko trijų dalykų – klausymo, apsisprendimo ir veikimo. Būtent klausydamasi ir įsiklausydama Marija apsispręsdavo ir tada pradėdavo veikti. Tai akivaizdžiai matyti iš jos gyvenimo, kuris aprašytas Evangelijose. Ji sugeba daryti paprastus sprendimus ir kasdienybėje. Anot nuncijaus, mums kiekvienam reikia drąsos daryti ir apsispręsti. Marija viską darė mylėdama ir mes pakviesti veikti mylėdami, su šypsena vykdyti kiekvienas savo misiją ir daryti savo darbus, nes tikėjimas neša ramybę, kurią turėjo Švč. Mergelė Marija ir kurios mokytis esame pakviesti mes kiekvienas. 
Po Šv. Mišių padėkos žodį vyskupams ir policijos kapelionams tarė bei atminimo dovanėles įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis. 
Lietuvos policijos ir teisėsaugos darbuotojai po Šv. Mišių ėjo kryžiaus kelią, vadovaujami apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi, apmąstė Kristaus kančią. 
Po Kalnų maldos Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose policininkams bei teisėsaugininkams buvo surengta agapė.  

 

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Foto akimirkos klier. Edvino Bružo

 

 

 

aukštyn