Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PIRMĄJĄ ATLAIDŲ DIENĄ MELSTASI UŽ CARITAS DARBUOTOJUS, MEDIKUS IR LIGONIUS (liepos 2 d.)
Paskelbta: 2013-07-03 10:01:34

2013 m. liepos 2 – ąją, pirmąją Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną, melstasi už  Caritas darbuotojus, savanorius, medikus bei visus sergančiuosius. Tą dieną Žemaičių Kalvarijos parapijinių Caritas senelių globos namų, kuriuose  šiuo metu gyvena daugiau nei 20 vyresnio amžiaus žmonių, koplyčioje 10 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Senelių namų direktorius kan. Jonas Ačas. Vyskupas senelių namų gyventojams bei darbuotojams, susirinkusiems į Šv. Mišias, pasakė ir pamokslą.

Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir, kadangi ši diena buvo skirta Skuodo dekanato tikintiesiems, Skuodo dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei Caritas organizacijai priklausančiuosius kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis visus pasveikino ir priminė Bažnyčios mokymą apie būtinybę kiekvienoje parapijoje kurti Carito organizaciją, vystyti artimo meilės ir labdarybės darbų darymą, dalintis, nes būtent tai atspindi tikrąjį krikščioniškumą. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, giedojo Skuodo Švč. Trejybės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Bronislovo Anužio. Sakydamas pamokslą arkivyskupas analizavo tos dienos Evangelijos ištrauką, kuri   pasakoja apie Šventąją Šeimą Velykinio meto fone. Pamokslininkas išryškino keletą svarbių dalykų. Jis kalbėjo apie tris evagelines pamokas: Šventosios Šeimos ištikimybę vykdant tai, ko reikalauja Dievas, meilę, susiklausymą, rūpinimasi vienas kitu. Tai buvo pamatas, ant kurio stovėjo Šventoji Šeima. „Klusnumas Dievui ir tarpusavio pagarba bei meile yra nepajudinama uola, antkurios gali buti sekmingai statomas kiekvienos geros šeimos namas“ – sakė arkivyskupas. Jis taip pat kalbėjo ir apie dar vieną, trečiąją pamoką - visus įvykius, kas mums gyvenime benutiktų,būtina svarstyti Dievo Šviesoje, kaip tai darė Marija. Arkivyskupas taip pat kalbėjo apie dabartinę Lietuvos ir visos Europos situaciją, analizavo vykstančius neigiamus procesus, griaunančius moralės normas ir šeimos institucijos pagrindus. Baigdamas sakyti pamokslą jis sakė: „Evangelistas pažymi, kad Marija visus tuos dalykus svarstė savo širdyje. Šis tylus svarstymas yra pati gražiausia malda, kuri augina mūsų tikejimą, o mūsų širdyje kuria ramybę ir pasitikejimą Dievo Apvaizdos vedimu“. Po Šv. Mišių ir ganytojinio vyskupų palaiminimo tikintieji ėjo Kryžiaus kelią, giedojo Kalnų giesmes. Lauke Kryžiaus kelio procesijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ ir Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikoje – Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Po Kalnų Telšių vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems išsamiai pristatė Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus programą, papasakojo apie žemaičių krikšto istorines aplinkybes. Atsisveikindamas Telšių vyskupas visus kvietė atvykti į besiteęsiančius atlaidus ir kuo gausiau juose dalyvauti. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.
 

kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

 Foto akimirkos iš pirmosios atlaidų dienos

   
   
   

 

 

 

aukštyn