Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Telšių vyskupijos šeimos centras

Gardų a. 11, Žemaičių Kalvarija

90442 Plungės r.

El. paštas: tvseimoscentras@gmail.com

 

Direktorius – kan. mgr. Jonas Ačas,

mob. 8 687 85991

 

Reikalų vedėjas:  – Virgilija ir Domininkas Lizdeniai

mob. 8 616 11990

 

Telšių vyskupijos šeimos centro vicedirektorius,

Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius –  kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius

 

Klaipėdos miesto šeimos centro reikalų vedėja – mgr. Asta Gliožienė, mob. tel.: 8 679 88315
 

Klaipėdos miesto Šeimos Centras,
Kodas: 304175046
AB „Swedbank“, LT48 7300 0101 4588 4670
Tilžės g. 26, Klaipėda, LT-91126
El. p.: seimoscentrasklaipeda@gmail.com
www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras

 

Aktualijos

Misija

  • Pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimą
  • Formuoti krikščionišką visuomenės požiūrį į šeimą ir žmogaus gyvybę
  • Apjungti vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimos centrus 
  • 2016 m. TVŠC veiklos pristatymas 

Struktūra ir uždaviniai 

Šeimos centrų veiklos sritys

Dekanatų ir parapijų šeimos centrų kontaktai

Dokumentų formos DOC

 

aukštyn