Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2016 – DIEVO GAILESTINGUMO METŲ – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai


 

PROGRAMA

2016 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., penktadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

16 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Mišparams vadovaus ir homiliją pasakys J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

Liepos 2 d., šeštadienis
Jaunimo diena

Meldžiamės už jaunimą

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilkaviškio Vyskupas Rimantas NORVILA.

19 val. jaunimo šv. Mišios. Po jų – Kryžiaus kelio Kalnai.

Liepos 3 d., sekmadienis
Ligonių, Caritas ir Lietuvos bendruomenių diena

Meldžiamės už ligonius, Caritas darbuotojus ir Lietuvos bendruomenes

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno Arkivyskupas Emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Liepos 4 d., pirmadienis
Katechetų diena

Meldžiamės už vyskupijos katechetus.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 5 d., antradienis
Kelininkų diena

Meldžiame Dievo palaimos transporto bei kelių priežiūros darbuotojams.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus Arkivyskupo Augziliaras Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS.

Liepos 6 d., trečiadienis
Kunigų diena

Meldžiamės už Lietuvą. Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos kunigams, jaunuoliams, esamiems bei naujiems pašaukimams.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno Arkivyskupo Augziliaras Vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Liepos 7 d., ketvirtadienis
Brolių latvių diena

Meldžiamės už lietuvių ir latvių krikščionių bendras pastangas liudyti Kristų šių dienų pasaulyje.

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Jelgavos vyskupas Edvards PAVLOVSKIS.

Liepos 8 d., penktadienis
Policijos ir teisėsaugos diena

Meldžiamės už policijos ir teisėsaugos darbuotojus

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

10 val. Pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms atminti. Šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez QUINTANA.

19 val. Plungės Pramoninkų sąjungos, Kryžiaus kelio koplytėlių globėjų maldos vakaras.

Liepos 9 d., šeštadienis
VYSKUPIJOS ĮKŪRIMO JUBILIEJAUS DIENA

Meldžiamės už Telšių vyskupiją.

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.Em. Kardinolas, Vilniaus Arkivyskupas Emeritas Audrys Juozas BAČKIS.

Liepos 10 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Šeimų ir Pasaulio Žemaičių diena

Meldžiamės už šeimas ir visus žemaičius visame pasaulyje.

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS.
(Tiesioginė transliacija per LRT).

Liepos 11 d., pirmadienis
Žemdirbių diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kaišiadorių Vyskupas Emeritas Juozas MATULAITIS.

Liepos 12 d., antradienis
Savivaldybių diena

Meldžiamės už savivaldybių darbuotojus

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio Vyskupas Emeritas Jonas KAUNECKAS.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7.00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn