Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai


PROGRAMA

2015 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., trečiadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

16 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Mišparams vadovaus J.E. Telšių vyskupas Jonas BORUTA, homiliją pasakys J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

Liepos 2 d., ketvirtadienis
Katechetų diena

Meldžiamės už vyskupijos katechetus

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas Lionginas VIRBALAS SJ.

Liepos 3 d., penktadienis
Policijos ir teisėsaugos darbuotojų diena

Meldžiamės už policijos darbuotojus ir Lietuvos Respublikos teismų teisėjus.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Liepos 4 d., šeštadienis
Jaunimo ir jaunų šeimų diena (PROGRAMA)

Meldžiamės už jaunas šeimas ir besiruošiančiuosius Santuokos sakramentui.

Palangos ir Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez QUINTANA. Tiesioginė 12 val. šv. Mišių transliacija per LTV.

19 val. jaunimo šv. Mišios. Po jų – Kryžiaus kelio Kalnai.

Liepos 5 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Šeimų diena

Meldžiamės už šeimas.

Klaipėdos ir Telšių dekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS.

Liepos 6 d., pirmadienis
Žemdirbių ir kaimo parapijų diena

Meldžiamės už Lietuvą. Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir kaimų parapijų žmonėms.

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS.

Liepos 7 d., antradienis
Brolių latvių diena

Meldžiamės už lietuvių ir latvių krikščionių bendras pastangas liudyti Kristų šių dienų pasaulyje.

Skuodo, Mažeikių ir Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Jelgavos vyskupas Edvards PAVLOVSKIS.

Liepos 8 d., trečiadienis
Kunigų, kunigų seminarijų auklėtinių, ministrantų diena

Meldžiamės už jaunuolius, už esamus bei naujus pašaukimus.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS.

Liepos 9 d., ketvirtadienis
Kelininkų diena

Meldžiame Dievo palaimos transporto bei kelių priežiūros darbuotojams.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA.

Liepos 10 d., penktadienis
Vienuolių diena

Kretingos vienuolynų atstovų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.
19 val. pramonininkų, verslininkų ir bendruomenių maldos vakaras.

Liepos 11 d., šeštadienis
Vaikų diena

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 12 d., sekmadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena

Meldžiamės, kad visi būtų žinios apie Žemaičių Kalvarijos šventovę skelbėjai ir šios šventovės puoselėtojai, svetingai priimantys maldininkus iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio.

Žemaičių Kalvarijos, Mažeikių ir Telšių dekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Telšių vyskupo augziliaras Linas VODOPJANOVAS OFM.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7.00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn