Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2012 m. liepos 1–12 d. Jono Pauliaus II piligrimų kelias

2014 – ŠEIMOS METŲ – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

PROGRAMA

2014 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., antradienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

16 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis.

Liepos 2 d., trečiadienis
Kunigų, kunigų seminarijų auklėtinių, ministrantų ir vienuolių diena

Meldžiamės už esamus bei naujus pašaukimus

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Liepos 3 d., ketvirtadienis
Katechetų diena

Meldžiamės už vyskupijos katechetus

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Liepos 4 d., penktadienis
Policijos ir teisėsaugos darbuotojų diena

Meldžiamės už policijos darbuotojus ir Lietuvos Respublikos teismų teisėjus.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Liepos 5 d., šeštadienis
Jaunimo ir jaunų šeimų diena

Meldžiamės už jaunas šeimas ir besiruošiančiuosius Santuokos sakramentui.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

19 val. – jaunimo šv. Mišios, kurioms vadovaus J.E. Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.
Po šv. Mišių – Kryžiaus kelio Kalnai.

Liepos 6 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos karūnavimo diena. Brolių latvių diena

Klaipėdos ir Akmenės dekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.
Tiesioginė 12 val. šv. Mišių transliacija per LTV.

Liepos 7 d., pirmadienis
Anoniminių alkoholikų diena

Meldžiamės už visus alkoholio ir kitų priklausomybių varginamus žmones.

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Liepos 8 d., antradienis
Transporto bei kelių priežiūros darbuotojų diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir transporto bei kelių priežiūros darbuotojams

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Liepos 9 d., trečiadienis
Verslininkų, Savivaldybių darbuotojų, Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų diena

Meldžiame jiems Dievo palaimos

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Liepos 10 d., ketvirtadienis
Žemdirbių ir kaimo parapijų diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir kaimų parapijų žmonėms.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J.E. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Liepos 11 d., penktadienis
Caritas darbuotojų, savanorių ir ligonių diena

Meldžiamės už Caritas darbuotojus, savanorius ir ligonius

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Liepos 12 d., šeštadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena

Meldžiamės, kad visi būtų žinios apie Žemaičių Kalvarijos šventovę skelbėjai ir šios šventovės puoselėtojai, svetingai priimantys maldininkus iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio

12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7.00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

aukštyn